دیابت, قهوه های گانودرما, مجله سلامتی

اثرات ضد دیابت قارچ گانودرما

قارچ گانودرما عکس

اثرات ضد دیابت قارچ گانودرما

 قارچ  گانودرما داراي تركيبات متنوعي است كه اثرات درماني دارند.

 

FYGL يك نوع پروتئوگليكان آنتي هايپرگلايسميك است كه از قارچ گانودرما گرفته مي شود و اثرات ضد ديابت دارد.

FYGLبا افزايش توليد انسولين، كاهش HbA1C، كاهش گلوكاگون،افزايش فعاليت گلوكوكيناز، كاهش بيان گيرنده پروتئين 2 حامل گلوكز كبدي، افزايش بيان گيرنده پروتئين 4 حامل گلوكز بافت چربي و اسكلتي اثرات ضد ديابتي خود را اعمال مي كند.

همچنين به عنوان يك آنتي اكسيدان قوي در استرس اكسيداتيو تاثير بسزايي ميگذارد.

مطالعه اي روي تعدادي موش انجام گرفت. تعداد 50 موش ديابتي به 5 گروه تقسيم شدند.

گروه اول به عنوان كنترل فقط دارو نما دريافت كرد.

گروه دوم دوز پايين FYGL به ميزان 75 ميليگرم /1 كيلوگرم وزن بدن دريافت كردند.

گروه سوم دوز متوسط FYGL به ميزان 250 ميليگرم / 1 كيلوگرم وزن بدن دريافت كردند.

گروه چهارم دوز بالاي FYGL به ميزان 450 ميليگرم / 1 كيلوگرم وزن بدن دريافت كردند

گروه پنجم متفورمين به ميزان 200 ميليگرم / 1 كيلوگرم وزن بدن دريافت كردند.

آزمون به مدت 8 هفته انجام شد.

نتايج:

ميزان كاهش قند خون در گروه متفورمين از همه بيشتر بود.

كاهش قند خون با دوز بالاي FYGL از همه بيشتر و نزديك به متفورمين بود.

ميزان كاهش وزن بدن در گروه چهارم از همه بيشتر بود. ميزان HbA1C ، با افزايش دوز FYGL، كاهش بيشتري يافت.

در گروه متفورمين نيز HbA1C كاهش يافت و نزديك به دوز بالاي FYGL بود.

نتيجه گيري: گانودرما مي تواند به عنوان مكملي در درمان ديابت نوع دو استفاده شود.

منبع: پژوهشکده گیاهان دارویی

لینک منبع:

http://www.imp.ac.ir/IMP/News/ShowNews/813605?Title=%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *